Pamumuhay ng kastila

Katotohanang nakatala sa kasaysayan ng bansang Pilipinas na nang dumating si Legaspi kapalit ng namatay na si Magellanang komunidad ng mga Muslim ay ganap ng naitatag sa Batangas, Pampanga, Mindoro, Panay, Cataduanes, Cebu, Samar, Manila, Palawan, Mindanao at Sulu. Ang pangangalakal ay isinagawa sa pamamagitan ng mga galeon na naglalayag sa pagitan ng Canton at ng AcapulcoMehiko, kung kailan ang Pilipinas ay gumaganap bilang daungan, angkatan, at luwasan ng mga kalakal.

Dula ang naging pangunahing panitikan sa panahong ito. Ngunit para sa karamihang manunulat na Pilipino, isang biyaya sa larangang panitikan ng bansa ang pangyayaring ito. Nilisan ng mga Kastila ang Cebu upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay.

Would you like to make it the primary and merge this question into it? Noong Mayo 19,dumating si Aguinaldo sa Maynila upang pamunuan ang mga puwersa ng mga Pilipinong nanghihimagsik. Ngunit Pamumuhay ng kastila rin naging mabilis ang pagkamit sa kalayaan. Ang panggagalugad ni Magellan ay binubuo ng limang mga barko tinatawag na San Antonio, Santiago, Concepcion, Victoria, at Trinidad na mayroong Pamumuhay ng kastila tauhang mandaragat.

Ang Utang na Loob, ay isang utang ng tao sa taong tumulong sa kanya sa mga pagsubok na kanyang dinaanan. Nagkaroon ng iba pang mga panghihimagsik laban sa Espanya. Ano ang demilitarisasyon sa panahon ng Hapon? Dahil sa mahinang uri ng sandata na taglay ng mga Muslim bolos at sibat laban sa baril at kanyon ng mga Kastila, sila ay napilitang umatras at lumikas patungong Probinsiya ng Rizal at ang lugar na iyon ay kilala sa ngayon sa tawag na Morong Rizal, at yaong mga lumikas patungo sa gilid ng mga ilog ay tinawag sa ngayon na Tagalog taga ilog gaya ng Cavite, Laguna atbp.

At dahil sa kalayaang natamo, higit ring sumigla ang kalayaang pampanitikan ng bansa. Ang mga Pilipino ay kadalasang malalapit sa kanilang mag-anak at iba pang kamag-anak.

Dala nila ang mga bodabil na isang uri ng dula kung saan umaawit at sumasayaw ang mga artista na nagbunga sa sarsuwela ng Pilipinas.

Kasaysayan ng Pilipinas (1521–1898)

Nabuo ang Bayanihan sa mga samahan ng mga magkakapitbahay na nagtutulungan kahit kailan o saan man kailanganin ng tulong. Pagpapahalaga ng isang tao sa kanyang dignidad.

Nagbigay ng bagong hihip sa kulturang Pilipino ang mga bandang ito na nagpakilala ng iba pang genre ng musika sa lahi.

Kaligirang kasaysayan ng sinaunang panahon ng mga kastila?

Isang bansang sumasamba sa nag-iisang tunay na Diyos. May mga panitikan ring nasulat sa mga piraso ng kawayan, matitibay na kahoy at makikinis na bato. Ngunit iilan na lamang ang mga natagpuan ng mga arkeologo archeologists sapagkat batay sa kasaysayan, pinasunog at pinasira ito ng mga prayle nang dumating sila sa bansa sa paniniwalang ang mga ito ay gawa ng demonyo.

Naganap ito noong panandaliang mabihag ng mga Britaniko ang Maynila habang nagaganap ang Digmaan ng Pitong mga Taon[4] [6] kung kailan ang Espanya ay kumampi sa Pransiya. Bago matapos angnagpatuloy ang paglalaban ng Espanya at ng Estados Unidos hinggil sa kung sino ang aangkin sa Cuba.

Kultura ng Pilipinas

Nag-uumpisa pa lang ang ikadalawampung siglo, higit na sumigla ang panitikang Filipino dahil sa trend o pinauso na dulot ng media. Ang mga Kastila ay hindi tumigil sa panakop at hinangad nila na sakupin din pati ang Mindanao ngunit ang mga Muslim dito gaya ng Iranon, Maranao, Maguindanaon, Tausug, Samal at Sangil ay buong tapang at buong giting na nagtanggol at hindi pinayagan ang nais ng mga dayuhan.

Ang mga unang pelikulang ginawa sa bansa ay halos mga dokumentaryo ukol sa pagsabog ng mga bulkan at iba pang kalamidad at ang iilang dokumentaryong bunga lamang ng pagka-ignorante ng mga Amerikano sa mga katutubong Pilipino.

Ang kalayaang tinamasa sa kamay ng mga Amerikano ay alangang ihambing sa ipinalasap ng mga Kastila. Ang pangunahing sistemang panlipunan ng mga Pilipino ay mag-anak. Sumigla rin ang mga dulang pantelebisyong pambata lalung-lalo na angBatibot, Ang TV at 5 and up.

MERGE already exists as an alternate of this question. Sa isang pag-aaway, napaslang ng mga Cebuano ang 27 mga Kastila. Abad na itinanghal noong Mayo ng — ang Tanikalang Ginto.

Sa panahong ito nalimbag ang pinakaunang aklat sa bansa; angDoctrina Christiana na nalimbag noong na isang panrelihiyong aklat.

Ngunit ang kasiglahan ng panitikan ay hindi magiging buo kung aasahan lamang ang pagdami at pag-usbong ng mga manunulat; kailangan din ang pagpapahalaga at pagmamalasakit ng mga mambabasa na katuwang sa pagtaguyod ng panitikan ng lahi. Noong magpahayag ang Estados Unidos ng digmaan laban sa Espanya noong Abril 25,inatasan ni Theodore Roosevelt na noon ay gumaganap bilang pansamantalang Sekretaryo ng Hukbong-Dagat ng Estados Unidos na maglayag papunta sa Pilipinas upang gapiin ang hukbong-dagat ng Espanyang nasa Look ng Maynila.Nagkaroon ang mga pangkat na ito ng pagkakatangi sa isa’t isa na ipinakikita ng kanilang naiibang wika, ugali, at pamumuhay.

Kasama sa pagbuo ng sariling wika, napaunlad din ng mga etnolingguwistikong pangkat ang kani-kanilang musika at panitikan.

Ang Pagdating ng mga Kastila at Kristiyanismo sa Pilipinas

Isa sa masamang epekto nito ay napabayaan ng mga kastila na pagtuunan ng pansin ang pagsasaka at pagpapaunlad ng mga industriya. Napabayaan na rin ang mga lalawigan dahil karamihan sa mga opisyal ay nagtungo na /5(10).

Dahil sa labis na pang-aalipin at pang-aalispusta at masidhing diskriminasyon ng mga Kastila sa mga Pilipino; nagsilunsad ng mga kilusan ang iilang Pilipinong hindi na sumasang-ayon sa pamamalakad ng mga prayle at pamahalaang Kastila. At dito nagsimula ang panitikan ng mga tao rito.

Ang diwa ng pasimulang ito ay nagpatuloy nang walang pagbabago hanggang sa pagkakaroon ng digmaan sa Kabite noong Higit sa tatlong dantaon din ang pananakop na ito ng mga Kastila.

3. Bilang pagsuporta sa paglusob ng Britanya sa Pilipinas, naghimagsik laban sa mga Kastila ang mga mangangalakal na Intsik, isang pangkat na dumanas ng pang-uusig sa ilalim ng pamumuno ng mga Kastila.

Nagkaroon ng iba pang mga panghihimagsik laban sa. • Nagkarron ng antas ng tao sa lipunan tulad ng principalia, ilustrado, peninsulares at insulares. PANITIKAN Ang pagbabasa at pagsusulat ay mabilis na natutuhan ng mga Pilipino kaya’t nakasulat sila ng aklat.

Ipinakilala ng mga Kastila ang mga likhang-sulat na pawang mga romansa at korido/5(24).

Download
Pamumuhay ng kastila
Rated 0/5 based on 40 review